Proč znovu kandiduji do senátu?


Chci pokračovat v práci, kterou jsem pro občany trutnovského regionu tři roky vykonával v senátu. Mým cílem je především:

 • Pomáhat na svět rozumným projektům a zabránit špatným rozhodnutím, která ohrožují kvalitu života menších měst.
 • Zachovat veřejné zdravotnictví s cílem zajistit rychlou a kvalitní péči všem občanům.
 • Zajistit důstojné životní podmínky seniorům, včetně růstu důchodů.
 • Zvyšovat úroveň školství a ovlivňovat zaměření škol.
 • Zajistit dobudování infrastruktury a opravy silnic v Královehradeckém kraji.
 • Zasazovat se o nezávislé vyšetřování korupce.

Jsem přesvědčen, že můj životní příběh a zkušenosti průmyslníka s obchodováním po celém světě dokazují, že jsem v životě něco dokázal a mám co nabídnout. Chci být prospěšný a pomáhat druhým lidem. Věřím současné mladé generaci, jejím schopnostem a ochotě se vzdělávat, o čemž jsem se mnohokrát přesvědčil při svých přednáškách na půdě např. ČVUT a Mensy.

Všechno se dá dělat lépe než dosud, jen musíte vědět jak a umět pro to získat lidi. Moje zkušenost je taková, že nic v životě není zadarmo. Jde o to, umět se poprat za dobrou věc a získat si důvěru svého okolí. Dobře vím, co znamená mít odpovědnost za rozvoj firmy a jak je těžké udržet si kvalitní spolupracovníky. Firma i stát stojí na lidech a základem je dělat svou práci zodpovědně a s chutí.

Budu posuzovat všechny předkládané zákony, přičemž mimořádnou pozornost zaměřím na ty, které přispějí k restrukturalizaci státu, aby se svým fungováním vyrovnal vyspělým kultivovaným státům.

Jsou to:

 • Politika bez tajných sponzorů
 • Majetková přiznání politiků
 • Smlouvy na internetu
 • Zrušení anonymních akcií
 • Konec trafik ve státních firmách
 • Odpolitizování státní správy
 • Nezávislé vyšetřování korupce
 • Zákony bez přílepků
 • Rozšíření pravomocí NKÚ.

Na úrovni regionu se budu zabývat podněty státní správy a občanů.